Infuzní terapie vitaminem C

Americký dvojnásobný laureát Nobelovy ceny Linus Pauling se domníval, že pro optimální zabezpečení organismu, potřebujeme kolem 10 g vitaminu C denně. Jsou to dávky, které si běžně vyrábějí vahou s námi srovnatelná zvířata (kozy, ovce). Nicméně běžně se v učebnicích uvádí denní potřeba vitaminu C 60-80 mg. To je možné snadno zajistit vyváženou stravou s dostatkem ovoce a zeleniny. Nicméně v posledních letech se množí studie, které dokazují, že v celé řadě patologických stavů jsou nároky organismu na množství dodaného vitaminu C mnohonásobně vyšší a přibližují se spíše teorii pana Paulinga. U onkologických pacientů se uvádí ještě mnohonásobně vyšší dávky.

Proč aplikovat infuzi, nestačí podat vitamin C ústy?

Při podání vitaminu C ústy – díky omezeným transportním mechanismům ve střevě – lze docílit v krvi jen nízké koncentrace vitaminu C, která postačuje k zajištění pouze běžných (fyziologických), nikoli však preventivních a léčivých účinků (protiinfekčních, protizánětlivých, protinádorových). Pro dosažení léčivých účinků vitaminu C je nutné vytvořit v krvi téměř 15x vyšší koncentraci, což je možné pouze při jeho nitrožilním podání.

Kdy aplikovat?

Infuzní léčba vitaminem C je určena k podpůrné léčbě řady onemocnění (např. recidivujících infekcí, alergií, artritidy, aterosklerózy, nádorů) a také stavů vyčerpanosti a „vyhoření“ (burn-out syndrom).

Infuzní terapie přispívá k cílené likvidaci rakovinných buněk a působí proti metastázování, což je dáváno do souvislosti se schopností vitaminu C blokovat nádorovou angiogenezi (nádor si nemůže nově vytvářet své cévy a šířit se).

Komu aplikovat?

Každému, kdo má:

  • stres,
  • psychickou zátěž či fyzickou námahu (včetně sportu),
  • psychické poruchy,
  • opakované infekce,
  • alergie,
  • metabolický syndrom (obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka),
  • revmatické choroby charakterizované např. bolestmi kloubů,
  • autoimunitní onemocnění (revmatoidní artritida, Crohnova choroba ad.),
  • nádorová onemocnění (v jakémkoliv stádiu).

 

 

 

 

Supported by Allstar Group